Индивидуални консултации

Обхват

Предлагаме индивидуални правни консултации на задължени лица по ЗМИП и ЗПКОНПИ, във връзка с изпълнението на задълженията им по посочените закони и актовете по тяхното прилагане, включително:

Консултации

по конкретни казуси в дейността на задължените лица

Съвети и помощ

при внедряването на вътрешни правила, процедури и добри практики

Съдействие

при създаването и подобряването на работата на специализираните служби по чл. 106 от ЗМИП

Разработване

на специфични формуляри на вътрешнофирмени документи

Консултиране

при проверки от държавни надзорни органи

Други

индивидуални консултации според специфичните нужди на клиента

Консултанти

Дружеството работи с висококвалифициран екип от признати на национално и международно равнище правни експерти с дългогодишен опит и изключително задълбочени познания за теорията и практиката в съответните сфери на дейност, както и с високо ниво на комуникационни умения.

Всички консултанти са действащи практици, които имат зад гърба си дълги години юридически стаж, натрупан както в държавни надзорни, регулаторни, правоохранителни и правораздавателни органи, така и в различни сфери на частния сектор.

Имат богат опит в консултирането на малки и големи дружества от финансовия и нефинансовия сектор, държавни предприятия, големи и малки адвокатски дружества и кантори, професионални и съсловни организации и сдружения и др.

Цена

Цената за предоставяне на консултации се договаря индивидуално за всеки отделен случай и зависи от вида на консултацията (устна или писмена), нейната насоченост и специфика, времето и срокът, необходими за предоставяне на услугата и др.

При желание и необходимост от предоставяне на чести или периодични консултации, можем да предложим индивидуално изработен абонаментен план с определена продължителност и обем на включените в него услуги, съобразени с Вашите специфични нужди и изисквания.

За повече информация не се колебайте да ни потърсите, като използвате данните за връзка с нас, посочени в раздел Контакти .