Обучителен онлайн семинар за представители на финансови институции

На 10.03.2022 г. се проведе сертифициран обучителен онлайн семинар на тема “Актуални въпроси и практики по приложението на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма – тенденции, типологии, статистики и очаквания”. Семинарът бе предназначен за представители и служители на дружества от финансовия сектор.

Лектори на семинара бяха Иван Кавръков и д-р Антон Михайлов.

Събитието премина при голям интерес, като на него присъстваха както служители на дружества от небанковия финансов сектор – финансови институции, доставчици на платежни услуги и др., така и представители и служители на адвокатски кантори и на дружества от IT сектора.

Семинарът завърши с провеждането на тест за проверка на придобитите знания.

На всички участници в семинара бяха издадени електронни сертификати за участие.