Българско национално радио | 08.10.2021 

Интервю с Иван Кавръков – “Pandora Papers”

Иван Кавръков: Проблемът с офшорните компании идва от законодателството на тези юрисдикции

Епицентър | 08.10.2021 

Интервю с Иван Кавръков по БНР – “Досиетата Пандора”

Иван Кавръков: Проблемът с офшорните компании идва от законодателството на тези юрисдикции

Българско национално радио | 09.10.2020 

Интервю с Иван Кавръков – Контрол и превенция на прането на пари

Прането на пари се определя като процес на прикриване, замаскиране, преобразуване, прехвърляне или заличаване на собственост придобита по престъпен начин

TV Bulgaria ON AIR | 13.06.2019 

Интервю с Иван Кавръков – Промените в ЗМИП

Промените в Закона са вследствие на директива на ЕС

Bloomberg TV Bulgaria | 06.06.2019 

Интервю с Иван Кавръков – Национална оценка на риска и ефективен надзор по ЗМИП

Национална оценка на риска и ефективен надзор – необходимост при мерките срещу прането на пари

Българско национално радио | 19.02.2019

Интервю с Иван Кавръков – Какви ще са задълженията на фирмите по ЗМИП

Новите задължения на фирмите по Закона за мерките срещу пране на пари