Д-р Антон Михайлов

ЛЕКТОР

Д-р Антон Михайлов

Юрист с над 20 години юридически опит

Доктор по национална сигурност от Военна академия „Г. С. Раковски“, гр. София
Хоноруван преподавател в Нов български университет, гр. София
Хоноруван преподавател в Университет за национално и световно стопанство, гр. София
Хоноруван преподавател във Военна академия „Г. С. Раковски“, гр. София
– Ръководител на отдел „Вътрешен контрол“ и ръководител на Специализирана служба по ЗМИП във финансова институция;

– „Оf counsel“ на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, както и съветник на различни задължени лица по ЗМИП;

– Бивш служител на Комисия за финансов надзор в периода 2002-2012 г.;

– Консултант на различни задължени лица по ЗМИП;

– Лектор на над 100 обучения и семинари на теми, свързани с прилагането на мерките за превенция и противодействие на ИП/ФТ, вътрешни заплахи и др.;

– През последните години активно извършва проучване и оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм при отделни пазарни участници по тяхно възлагане, като притежава сертификати от чуждестранни организации за извършването на такива одити и оценки

– Завършил е специалностите „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“, „Мениджмънт” в Стопанския факултет на същия университет и „Национална сигурност“ в Академия на МВР

– Преминал е 15 курса по противодействие на вътрешни заплахи при US Defense Counterintelligence and Security Agency;

– Притежава сертификати от чуждестранни организации за извършване на одити и оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм при отделни пазарни участници (по тяхно възлагане);

– Има издадени монографии, студии и статии в областта на финансовите пазари, вътрешна сигурност, противодействие на заплахите и модели за оценка на риска, използвани в САЩ.