Лектори и консултанти

ЛЕКТОР

Иван Кавръков

Юрист с над 14 години юридически опит

Управител на „Ей Ем Ел Сълюшънс“ ЕООД
Външен хоноруван експерт към Съвета на Европа

ЛЕКТОР

Д-р Антон Михайлов

Юрист с над 20 години юридически опит

Доктор по национална сигурност от Военна академия „Г. С. Раковски“, гр. София
Ръководител на отдел „Вътрешен контрол“ и ръководител на Специализирана служба по ЗМИП във финансова институция