Винаги
правилните
решения!

Търсите решения, свързани с прилагането на мерките за превенция и противодействие на изпирането на пари, финансирането на тероризма, корупцията, конфликта на интереси и вътрешните измами?

Тук ще откриете всичко, което Ви е необходимо за постигане на най-високо ниво на съответствие с нормативните изисквания в тези сфери.

Специализирани обучения и семинари

Вътрешнофирмени обучения

Индивидуални правни консултации

Независими външни оценки

на вътрешните процеси и процедури

Вътрешни правила, оценки на риска

и други
вътрешнофирмени
документи

Професионални решения

според индивидуалните изисквания и нужди на Вашия бизнес